ماموریت و چشم انداز شرکت

ماموریت

ماموریت ما ارائه راه حل های نوآورانه برای شرکای تجاری ما در صنایع نفت با طیف گسترده محصولات و خدمات با کارایی بالا و در نتیجه ایجاد سود مداوم و روزافزون بصورت پایدار می باشد.

چشم انداز

رشد 100% تا سال 2020 در مقایسه با سال مرجع  2014

ارزشها

اعتبار

اعتبار ما از احترام کامل در جهت & عمل به وعده ها & انجام تعهدات داده شده به مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان می باشد.

اعتماد

روابط ما با سهامداران بر اساس اطمینان و صداقت با رعایت اساس قوانین جاری و آمیزه های اخلاقی می باشد.

بهبود مداوم

تفاوت عمده ما بهبود مستمر با بکارگیری راه حل های برآمده از روش های نو آورانه می باشد.

مشتری مداری

درک انتظارات مشتریان ما، ارضای نیازهای آنها و آگاهی از نکات با اهمیت آنها 

پایداری

با هدف پایداری شرکت ما روابط دائمی خود را با سهامداران حفظ می کنیم.

محتوای بیشتر در این بخش: « شغل EFQM و سیاست های کیفی شرکت »

اطلاع رسانی کنید

ما را در جوامع مجازی دنبال کنید