شغل

سیاست ما برای منابع انسانی

  • برنامه ریزی برای منابع انسانی در راستای استراتژی و اهداف، با فراهم نمودن فرصتهای برابر برای استخدام و تصدی شغل برای افراد مختلف با رعایت اصل فرد مناسب در شغل متناسب انجام می شود.
  • مدیریت توسعه منابع انسانی برای بهبود قابلیتها و خلاقیت و حفظ پایداری آنها انجام می شود.
  • ارزیابی افردا با استفاده از روش های هدف دار، و حمایت از مشارکت آنها در اهداف دپارتمان و شرکت در کنار توسعه پتانسیل آنها طوری که بهترین عملکرد را داشته باشند.
  • کارکنان را برای موفقیت، حمایت و تشخیص کار فردی و تیمی در یک تلاش برای هم افزایی رجوع می دهیم.
  • در نظرسنجی رضایت مندی سالانه ضمن آگاهی از میزان انتظارات پرسنل، وفاداری آنها به شرکت را ارزیابی می کنیم. بر این اساس با به حساب آوردن پیشنهادات آنها پروسه بهبود را طی می کنیم.
  • به مدد سازمان، فعالیتهای اجتماعی یا فرهنگی که موجب افزایش انگیزه کارکنان میشود،  صداقت و تعامل فی مابین کارکنان ارتباط در داخل شرکت را پشتیبانی می کنیم.
  • با مد نظر قرار دادن قوانین و آیین نامه های مربوط به سلامت نیروی کار، با سنجش های مختلف محیط کاری ایمن را برای پرسنل فراهم می کنیم.

استخدام و فرصتهای شغلی

در زمان استخدام بلگین اویل،حداکثر تلاش خود را برای جذب افراد حرفه ای و با پتانسیل بالا با پیشینه عالی در راستای اهداف شرکت بکار می گیرد.

اگر شما خواهان پیوستن به خانواده بلگین هستید از طریق سایت www.secretcv.com میتوانید اقدام کنید.

برای آگاهی از فرصتهای موجود کلیک کنید.

رفتارهای ما در منابع انسانی

برنامه ریزی استراتژی های منابع انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی مورد نیاز بلگین در راستای استراتژی و اهداف

انتخاب و قرارگیری در محل مناسب

هدف ما در راستای انتخاب و بکارگیری در محل مناسب سیاست "نفر مناسب در شغل مناسب "می باشد.

مدیریت عملکرد

تمام کارکنان یقه سفید و یقه آبی با استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد ارزیابی می شوند. سیستم ارزیابی ایجاد شده تلفیقی وبر اساس صلاحیت ها و اهداف می باشد. بر اساس نتایج حاصل و با مطالعه عملکرد برای حقوق ها، جوایزو تشویق ها تصمیم گیری می شود.

مدیریت توسعه

مدیران هر سال یکبار میزان دانش و سطح مهارتهای حرفه ای افراد را ارزیابی می کنند. بر این اساس، طرح توسعه فردی و برنامه های آموزش سالانه تنظیم میشود. آموزشها در خارج از شرکت، داخل شرکت و یا حین انجام کار می باشد. برنامه های آموزش الکترونیکی به صورت وسیع مورد استفاده قرار می گیرد.

جبران خسارات و ارزیابی

هدف ما ایجاد ساختار جبران خسارت که منصفانه بوده و بر اساس نیازهای زندگی کاری امروز می باشد.

بسته ارزیابی عملکرد و شرایط بازار هر سال یکبار برنامه ها تنظیم می شود.

همه ساله بر اساس خروجی ارزیابی عملکرد ها و شرایط بازار اصلاحات لازم بعمل می آید.

اطلاع رسانی کنید

ما را در جوامع مجازی دنبال کنید