مدیریت مایعات

سیستم «مدیریت مایع» سیستم بهبود یافته آنلاین برای پیگیری اطلاعات می باشد که فرصت اندازه گیری در محل را فراهم می کند.

به خصوص برای محصولات حلال در آب (مایعات خنک کاری، سنگ زنی، مواد روغن زدایی شیمیایی و غیره) آزمایشات در محل انجام و ثبت و در این برنامه کاربردی ثبت شده و برای افزایش راندمان مورد استفاده قرار می گیرد.

"مدیریت مایعات" این امکان را فراهم میکند که تمام داده های فنی شامل گزارشات گذشته (که به صورت آنلاین در دسترس می باشند) قابل مطالعه باشند.

شرکای تجاری ما که آگاه از حساسیت و اهمیت استفاده از روانکارها می باشند، از طریق سیستم مدیریت مایع که برای این منظور توسعه داده شده است همه گزارشات را دریافت می کنند.

مشتریان ما که از این سیستم استفاده می کنند با ورود به برنامه که با نوشتن نام و پسوورد ویژه خودشان انجام می شود می توانند ضمن اخذ داده های آماری ثبت شده برای هر ماشین، گزارش های ذیربط را ملاحظه و استفاده لازم را ببرند.

با بهره گیری از این سیستم، راندمان در ماکزیمم مقدار نگهداری شده و ردیابی ممکن می شود. به خصوص در مایعات حلال در آب با ردیابی اخذ شده از گزارشات سیستم، مشتریان در دنیای پر رقیب امروز از مزایای زیر بهره مند می شوند:

  • مشکلات بالقوه قبلاً شناسایی و از وقوع آن جلوگیری می شود.
  • نگهداری وقت به وقت برنامه ریزی می شود.
  • خرابی های وقت به وقت ناشی از شکست و تعمیر نگهداری به حد اقل می رسد.
  • عملیات فوری در برابر مشکلات ممکن و راه حل های خاص هر واحد به سرعت انجام می شود.
  • عملیات ثبت می شود.
  • مصرف کاهش می یابد.
  • هزینه های دفع ضایعات به حداقل می رسد.
  • هزینه تمام شده نهایی بهبود می یابد.

سیستم کنترل سایت "مدیریت مایع" و اندازه گیری های آزمایشگاهی، یکدیگر را تکمیل کرده، پیگیری های بی عیب و نقص را برای مایع فراهم می کند. سیستم مدیریت مایع به خصوص برای مدیریت مایعات حلال در آب کلید اساسی می باشد. ما شما و تمام شرکای تجاری خودمان را برای استفاده از این سیستم دعوت می کنیم.

کلیک برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مدیریت مایع

محتوای بیشتر در این بخش: خدمات فنی »

اطلاع رسانی کنید

ما را در جوامع مجازی دنبال کنید