طبقه بندی صنایع

No sub-categories to show!

بخش

مایعات فلزکاری برای عملکرد سرراست، محافظت شده و عملکرد موثر ماشین آلات، تجهیزات و قطعات در حال عملیات در طی عملیات ماشین کاری، فرم دهی و فرجینگ مورد نیاز می باشند.
در طی عملیات تولید چالش برانگیز، بلگین راه حل های نوآورانه را برای نیازهای روانکاری مختلف ارائه می کند.
به مدد تجربه صنعتی و نیروی فنی با نمونه کارهای بی نظیر، شامل مایعات فلزکاری، روغن های فرم دهی گرم و سرد، مواد شیمیایی جوشکاری، مواد روغن زدا، روغن های کونچ و جلوگیری از خوردگی و غیره، بلگین برای افزایش راندمان شرکای تجاری خود روانکاری تخصصی را بکار می گیرد.
به واسطه این تخصص زمانهای ایست ماشین آلات کاهش می یابد، عمر کاری ماشین افزایش یافته و در نهایت صرفه جویی در هزینه می شود.

اطلاع رسانی کنید

ما را در جوامع مجازی دنبال کنید